Přeskočit na obsah

Domů   O nás   Fotogalerie   Dokumenty   Kroužky   Jídelna   Kontakt 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní informace k přijímacímu řízení 2022/2023

 • Žák podává 2 přihlášky
 • Přihlášky se podávají řediteli střední školy:
 • do 1. března na ostatní střední školy a učiliště

  Žáci hlásící se na SŠ nahlásí výchovnému poradci názvy škol a studijních nebo učebních oborů koncem ledna. ZŠ následně vytiskne přihlášky včetně osobních údajů žáka, známek, zvolených SŠ. Takto vyplněné přihlášky předá žák zákonnému zástupci (datum bude upřesněn dodatečně). Do 15. března rodiče obdrží také zápisový lístek. Zápisový lístek se odevzdává řediteli SŠ nejpozději do 10 dní ode dne doručení o přijetí. Odevzdáním zápisového lístku se teprve žák stává studentem SŠ.

  Další podrobnější informace:
  • Na jeden formulář přihlášky se uvádějí až dvě školy, pořadím škol je určen termín konání jednotné zkoušky.
  • Koná-li se školní přijímací zkouška, termín se uvede v přihlášce.
  • Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s písemným souhlasem nezletilého uchazeče, který je vyjádřený jeho podpisem na přihlášce.
  • Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku – v tomtéž pořadí. Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
  • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.
  • Pokud žák podá přihlášky na dvě školy s maturitní zkouškou, koná dvě jednotné přijímací zkoušky, přičemž se mu počítá lepší výsledek.
  • V dalších kolech je počet přihlášek neomezen.

  Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

  Termín Aktivita
  od 2. do 15. ledna 2023
  Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo gymnázium se sportovní přípravou.
  od 2. ledna do 15. února 2023
  Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
  od 15. do 31. ledna 2023
  Talentové zkoušky v konzervatořích.
  do 31. ledna 2023
  Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
  do 1. března 2023
  Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
  od 12. do 28. dubna 2023
  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
  od 22. do 30. dubna 2023
  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
  13. dubna 2023
  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
  14. dubna 2023
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
  17. dubna 2023
  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
  18. dubna 2023
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)
  10. května 2023
  1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
  11. května 2023
  2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

  Kontakt

  ZŠ a MŠ Bohuslavice
  Bohuslavice 19
  798 56

  739 409 600 – ředitelna
  602 732 786 – družina, 1. oddělení
  734 303 190 – družina, 2. oddělení
  720 070 711 – jídelna
  732 526 616 – mateřská školka

  Datová schránka: n2fmjt6
  email: zsbohuslavice@volny.cz
  číslo účtu: 181829140/0300

  Navigace

  Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena

  Napište nám

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  Základní informace k přijímacímu řízení 2022/2023

 • Žák podává 2 přihlášky
 • Přihlášky se podávají řediteli střední školy:
 • do 1. března na ostatní střední školy a učiliště

  Žáci hlásící se na SŠ nahlásí výchovnému poradci názvy škol a studijních nebo učebních oborů koncem ledna. ZŠ následně vytiskne přihlášky včetně osobních údajů žáka, známek, zvolených SŠ. Takto vyplněné přihlášky předá žák zákonnému zástupci (datum bude upřesněn dodatečně). Do 15. března rodiče obdrží také zápisový lístek. Zápisový lístek se odevzdává řediteli SŠ nejpozději do 10 dní ode dne doručení o přijetí. Odevzdáním zápisového lístku se teprve žák stává studentem SŠ.

  Další podrobnější informace:
  • Na jeden formulář přihlášky se uvádějí až dvě školy, pořadím škol je určen termín konání jednotné zkoušky.
  • Koná-li se školní přijímací zkouška, termín se uvede v přihlášce.
  • Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s písemným souhlasem nezletilého uchazeče, který je vyjádřený jeho podpisem na přihlášce.
  • Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku – v tomtéž pořadí. Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
  • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.
  • Pokud žák podá přihlášky na dvě školy s maturitní zkouškou, koná dvě jednotné přijímací zkoušky, přičemž se mu počítá lepší výsledek.
  • V dalších kolech je počet přihlášek neomezen.

  Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

  Termín Aktivita
  od 2. do 15. ledna 2023
  Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo gymnázium se sportovní přípravou.
  od 2. ledna do 15. února 2023
  Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
  od 15. do 31. ledna 2023
  Talentové zkoušky v konzervatořích.
  do 31. ledna 2023
  Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
  do 1. března 2023
  Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
  od 12. do 28. dubna 2023
  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
  od 22. do 30. dubna 2023
  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
  13. dubna 2023
  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
  14. dubna 2023
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
  17. dubna 2023
  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
  18. dubna 2023
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)
  10. května 2023
  1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
  11. května 2023
  2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

  Kontakt

  ZŠ a MŠ Bohuslavice
  Bohuslavice 19
  798 56

  739 409 600 – ředitelna
  602 732 786 – družina, 1. oddělení
  734 303 190 – družina, 2. oddělení
  720 070 711 – jídelna
  732 526 616 – mateřská školka

  Datová schránka: n2fmjt6
  email: zsbohuslavice@volny.cz
  číslo účtu: 181829140/0300

  Napište nám

  Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena